کتاب جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ

قیمت: 84000

دسته بندی: ندارد

برند: متفرقه

توضیحات

کتاب «جاناتان مرغ دریایی» نوشتهی «ریچارد باخ» و ترجمهی «شهین ریاحی مدوار» است. ریچارد باخ، خلبان و نویسندهی آمریکایی است که نسبش به یوهان سباستین باخ، آهنگساز بزرگ و مشهور آلمانی میرسد. «پندار»، «یگانه»، «گریز از سرزمین امن»، «هدیه پرواز» و «فراسوی ذهنم» از دیگر آثار ترجمه شده به زبان فارسی باخ هستند که در بیشتر آنها، حس پرواز مولفه ی اصلی ارتباط نویسنده با مخاطبان است.در بخشی از متن این کتاب میخوانید: «جاناتان مرغ دریایی، یک روز می فهمی بی مسئولیتی عاقبت خوشی ندارد. زندگی ناشناخته و ناشناختنی است و ما چیزی از آن نمیدانیم جز این که به دنیا آمدهایم تا شکممان را سیر بکنیم و تا جایی که برایمان امکان دارد، زنده بمانیم. سابقه نداشت مرغان دریایی در پاسخ به «شورای بزرگ» سخنی بگویند و اعتراضی بکنند، ولی صدای جاناتان بلند شد. چنین خروشید: "بیمسئولیتی؟ برادران! رفتار چه کسی مسئولانه تر است از مرغی دریایی که برای زندگی، مفهومی والاتر و مقصودی برتر یافته و از پی آنها می رود؟ هزاران سال دنبال کله ی ماهیها به هر کنج و گوشهای سرک کشیدهایم، ولی حالا دلیلی برای زیستن داریم: یادگیری، کشف، نیل به آزادی!"» این کتاب را نشر «حباب» منتشر کرده است.